Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

LAF:s och Träförbundets förhandlingar om nya kollektivavtal inleddes 13.12. i Helsingfors. De nuvarande kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, pälsproduktionsbranschen samt grön- och miljöanläggningsbranschen är i kraft till slutet av januari 2018. 

På LAF:s höstmöte den 12 december i Riksdagshuset valdes förbundets ordförande ekonomieråd Kimmo Hovi från Orimattila att fortsätta som ordförande år 2018. Styrelsens sammansättning består, då medlemmarna som var i tur att avgå valdes på nytt. Styrelsens sammansättning år 2018 finns här.

Egentliga Finlands och Satakuntas TE-byråer och EURES-tjänsten ordnar informationstillfällen i Åbo 8.11. och i Kankaanpää 9.11. för lantbruks- och trädgårdsbranschens arbetsgivare om rekrytering av arbetskraft från EU-området. På plats finns Eures-sakkunniga från många medlemsländer bl.a. Estland, Lettland, Litauen och Rumänien. I dessa länder finns arbetstagare tillgängliga för Finland. Tillfällena är gratis och programmen finns här >> Åbo 8.11.2017 och Kankaanpää 9.11.2017 

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan