Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Industrifacket har meddelat om en politisk strejk, som omfattar de i bifogade bilaga nämnda företags arbetsplatser. Industrifackets meddelande kan läsas här. Strejken varar mellan arbetsskift 25.10. kl. 00.00 och 28.10. kl. 00.00.

Strejken förhindrar inte erbjudande och ordnande av arbete. Arbetsgivaren har rätt att fråga arbetstagarna om de är villiga att fortsätta arbeta normalt och komma vid behov komma överens om arbetstidsarrangemang. Vid behov kan arbete arrangeras med annan arbetskraft, som till exempel hyrd arbetskraft eller genom att köpa en utomstående tjänst.

Samtidigt har Industrifacket meddelat om övertidsförbudets upphävning fr.o.m. 26.10. kl. 00.00.

Industrifacket har meddelat att de börjar en strejk på ett dygn 3.10. Företagen som omfattas av strejken framgår av Industrifackets meddelande > läs här. Vi skickar vid behov mera information åt våra medlemsarbetsgivare om strejken.

Industrifacket har meddelat om övertidsförbud fr.o.m. måndagen 17.9.2018. Bl.a. alla LAF:s avtalsbranscher omfattas av övertidsförbudet. Det är fråga om en politisk stridsåtgärd, som meddelats rikta sig mot landets regering.

Övertidsförbudet förhindrar inte erbjudande och ordnande av övertidsarbete. Arbetsgivaren har fortfarande rätt att fråga arbetstagarna om de är villiga att utföra övertidsarbete och komma överens om dess utförande. Vid behov kan detta även arrangeras med annan arbetskraft, som till exempel hyrd arbetskraft eller genom att köpa en utomstående tjänst.

LAF:s medlemsarbetsgivare har informerats om övertidsförbudet med en separat anvisning.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan